KINDEROPVANG

Kantoor voor vragen en/of inlichtingen over alle locaties:
 

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag

Lange Voren 88
3773 AS Barneveld  
E-mail: info@kindcentradedrieslag.nl             


Kindcentrum De Drieslag
Prinses Amaliaschool

Nederwoudseweg 23a
3772 TD  Barneveld
Tel: 0342-787380      lees meer


Kindcentrum De Drieslag
Prins Willem Alexanderschool 

Van Schothorststraat 22                     3772 AX Barneveld
Tel: 0342-820529  lees meer


IKC Juliana

Wethouder Rebellaan 142
3771 KA Barneveld
Tel: 0342-412165  lees meer


Kindcentrum De Drieslag Willem van Oranjeschool

Lange Voren 88
3773 AS Barneveld
Tel: 0342-820529  lees meer


Kindcentrum De Drieslag
S. van der Oyeschool

Oosterdorpsstraat 16
3871 AD Hoevelaken
Tel: 0342-820529          lees meer


 Tarieven: Klik hier...

Kinderopvang met visie en vertrouwen

Welkom op de website van Stichting Christelijke Kindcentra de Drieslag. Wij exploiteren op vijf locaties een christelijk kindcentrum. Onze organisatie biedt een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), tussenschoolse opvang (TSO) en peuterspeelzalen met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Elke dag weer zetten we ons in om kinderen van 0 tot 12 jaar een vertrouwde plek te bieden waar ze spelen en leren. Een plaats waar ze zich ontwikkelen en waar ze de basis leggen voor de rest van hun leven. Een plek die voldoet aan de laatste veiligheidseisen en met de meest geavanceerde materialen.

Wij zijn een professionele organisatie en werken met een taalstimuleringsprogramma. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar wordt op onze peuterspeelzalen aandacht besteed aan taalontwikkeling en leerontwikkeling. Naast het gebruikelijke programma kunnen de kinderen het VVE-programma volgen.

We doen dit alles vanuit het geloof in God, zoals dat verwoord is in de Bijbel. We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. We stimuleren dat ze omgaan met anderen zoals Jezus dat zou doen. Dit houdt in dat we handelen volgens christelijke waarden en normen. We maken de kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd met de verhalen uit de Bijbel, we zingen bijbelse liedjes en bidden voor en danken na het eten.

CONTACT

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag
Nederwoudseweg 23a, 3772 TD Barneveld

Tel: 0342 787380
E-mail