KINDEROPVANG

Kantoor voor vragen en/of inlichtingen over alle locaties:
 

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag

Lange Voren 88
3773 AS Barneveld  
E-mail: info@kindcentradedrieslag.nl             


Kindcentrum De Drieslag
Prinses Amaliaschool

Nederwoudseweg 23a
3772 TD  Barneveld
Tel: 0342-787380      lees meer


Kindcentrum De Drieslag
Prins Willem Alexanderschool 

Van Schothorststraat 22                     3772 AX Barneveld
Tel: 0342-820529  lees meer


IKC Juliana

Wethouder Rebellaan 142
3771 KA Barneveld
Tel: 0342-412165  lees meer


Kindcentrum De Drieslag Willem van Oranjeschool

Lange Voren 88
3773 AS Barneveld
Tel: 0342-820529  lees meer


Kindcentrum De Drieslag
S. van der Oyeschool

Oosterdorpsstraat 16
3871 AD Hoevelaken
Tel: 0342-820529          lees meer


 Tarieven: Klik hier...

Respect, ruimte, veiligheid en geborgenheid

Opvoeden is vakwerk. Vakwerk dat binnen de kindcentra van De Drieslag dagelijks wordt uitgevoerd aan de hand van een pedagogisch beleidsplan. Hierin staat hoe we handelen in bepaalde situaties, wat we belangrijk vinden bij de ontwikkeling van kinderen en welke normen en waarden we ze willen meegeven.

In ons beleidsplan staat uw kind centraal. De vier kernwaarden die we kinderen willen meegeven zijn respect, ruimte, veiligheid en geborgenheid. En het besef dat ieder kind een gave van God is. In de dagelijkse praktijk vertalen we dit ondermeer door kinderen te stimuleren om hun gaven en talenten te ontwikkelen, door ze respect bij te brengen voor anderen en de natuur, door ze kennis te laten maken met grenzen en ze samen dingen te laten doen. Kortom, in alles wat we doen.

Het pedagogisch beleidsplan is geen wet en ook geen checklist die we afwerken, maar een manier van werken die we toepassen. Door jarenlange ervaringen weten we hoe we moeten handelen in welke situaties. En mochten we een keer twijfelen, dan nemen we als medewerkers het plan samen door.

Het pedagogisch beleidsplan is natuurlijk gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en wat de wet van ons vraagt. Maar we hebben ervoor gekozen om meer te doen. Ons plan besteedt aandacht aan hoe medewerkers en leerkrachten omgaan met kinderen van nul tot twaalf jaar. Omdat opvoeding nu eenmaal een traject is dat je niet kan opdelen in blokjes. Door die overkoepelende kijk op opvoeding kunnen we verantwoorde keuzes en afwegingen maken, bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe methodes of werkwijzen.


 

U bevindt zich hier: Kindgerichte opvang » Pedagogisch beleid

CONTACT

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag
Nederwoudseweg 23a, 3772 TD Barneveld

Tel: 0342 787380
E-mail