KINDEROPVANG

Kantoor voor vragen en/of inlichtingen over alle locaties:
 

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag

Lange Voren 88
3773 AS Barneveld  
E-mail: info@kindcentradedrieslag.nl             


Kindcentrum De Drieslag
Prinses Amaliaschool

Nederwoudseweg 23a
3772 TD  Barneveld
Tel: 0342-787380      lees meer


Kindcentrum De Drieslag
Prins Willem Alexanderschool 

Van Schothorststraat 22                     3772 AX Barneveld
Tel: 0342-820529  lees meer


IKC Juliana

Wethouder Rebellaan 142
3771 KA Barneveld
Tel: 0342-412165  lees meer


Kindcentrum De Drieslag Willem van Oranjeschool

Lange Voren 88
3773 AS Barneveld
Tel: 0342-820529  lees meer


Kindcentrum De Drieslag
S. van der Oyeschool

Oosterdorpsstraat 16
3871 AD Hoevelaken
Tel: 0342-820529          lees meer


 Tarieven: Klik hier...

Samen verantwoordelijk!

Elk jaar maken ruim 700.000 kinderen in heel Nederland gebruik van kinderopvang. Om ervoor te zorgen dat zij allemaal min of meer dezelfde kansen krijgen, heeft de overheid eisen gesteld aan dagopvang, buitenschoolse- en gastouderopvang. Deze kwaliteitseisen zijn in 2005 vastgelegd in de Wet Kinderopvang en bepalen of een instelling subsidie krijgt. De wet gaat er vanuit dat ouders, overheid en werkgevers samen hun verantwoordelijkheid nemen in de opvoeding van kinderen. Werkgevers hebben bovendien samen kwaliteitseisen vastgesteld in een convenant.

Uitgangspunt van de wet en het convenant zijn dat kinderopvang gericht moet zijn op samenwerking met ouders. Dat kinderopvang veiligheid en geborgenheid moet bieden. Normen en waarden overdraagt en helpt bij het ontwikkelen van sociale en persoonlijke vaardigheden. Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag voldoet uiteraard aan deze wettelijke eisen en onderschrijft de kwaliteitseisen.

Peuterspeelzalen vallen niet onder de wet. Daarvoor bepalen gemeenten de regels. Ook hierin voldoet Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag aan de eisen die de gemeente Barneveld aan haar stelt.

CONTACT

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag
Nederwoudseweg 23a, 3772 TD Barneveld

Tel: 0342 787380
E-mail