KINDEROPVANG

Kantoor voor vragen en/of inlichtingen over alle locaties:
 

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag

Lange Voren 88
3773 AS Barneveld  
E-mail: info@kindcentradedrieslag.nl             


Kindcentrum De Drieslag
Prinses Amaliaschool

Nederwoudseweg 23a
3772 TD  Barneveld
Tel: 0342-787380      lees meer


Kindcentrum De Drieslag
Prins Willem Alexanderschool 

Van Schothorststraat 22                     3772 AX Barneveld
Tel: 0342-820529  lees meer


IKC Juliana

Wethouder Rebellaan 142
3771 KA Barneveld
Tel: 0342-412165  lees meer


Kindcentrum De Drieslag Willem van Oranjeschool

Lange Voren 88
3773 AS Barneveld
Tel: 0342-820529  lees meer


Kindcentrum De Drieslag
S. van der Oyeschool

Oosterdorpsstraat 16
3871 AD Hoevelaken
Tel: 0342-820529          lees meer


 Tarieven: Klik hier...

Bestuursmodel

Raad van Toezicht model

In het kader van de Wet Goed onderwijs, goed bestuur is een organieke scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie, in een Raad van Toezicht model.
 
De bestuurlijke functie is belegd bij een Voorzitter College van Bestuur, die als bevoegd gezag fungeert. De Raad van Toezicht fungeert als toezichthoudend orgaan. De statuten zijn hierop aangepast en gepasseerd bij de notaris op 31 maart 2015.
 
Onder het College van Bestuur ressorteert een Algemeen Directeur die integraal verantwoordelijk is voor de organisatie, het onderwijs en de kinderopvang op de zeven scholen. Op elke school is een Schoolleider die binnen de school verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de communicatie naar de ouders/verzorgers. De Schoolleiders rapporteren aan de Algemeen Directeur.
 

Functie


Naam


Woonplaats


Algemeen Directeur
Dhr. A. (Bertus) van den Berkt
Barneveld
Voorzitter College van Bestuur
Dhr. Drs. G. (Gert) van der Rhee (parttime)
Wapenveld
Raad van Toezicht
Barneveld
 
Barneveld
 
Barneveld
 
Barneveld
 Mr. Drs. A. J. Roggeveen Hoevelaken
 
Dhr. G.J. de Weert
Barneveld
 
 
 
 
 Mevr. H. (Hetty) ter Maaten
(notuliste Raad van Toezicht)
Barneveld 
 

Identiteitsraad

De Identiteitsraad is een adviesorgaan voor het College van Bestuur. Vanuit die positie geeft de raad op beleidsniveau mede vorm aan de protestants-christelijke identiteit van de Stichting zoals verwoord in haar statuten en de daarbij horende beleidsnota’s en heeft het belang van personeel, kinderen en hun ouders daarbij altijd scherp in het vizier.
 

Documenten

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur
Profielbeschrijving Raad van Toezicht

enoemen CvB zal formeel de rol als Bestuurder overnemen van het huidige bestuur/ITH en zal hiermee het bevoegd gezag gaan vormen. Hiervoor zullen binnenkort de statuten aangepast gaan worden. Het huidige bestuur/ITH krijgt hiermee de mogelijkheid de Raad van Toezicht te gaan voorbereiden en formeren om zo te voldoen aan de Code Goed Bestuur. Het te benoemen CvB zal formeel de rol als Bestuurder overnemen van het huidige bestuur/ITH en zal hiermee het bevoegd gezag gaan vormen. Hiervoor zullen binnenkort de statuten aangepast gaan worden. Het huidige bestuur/ITH krijgt hiermee de mogelijkheid de Raad van Toezicht te gaan voorbereiden en formeren om zo te voldoen aan de Code Goed Bestuur. Het te benoemen CvB zal formeel de rol als Bestuurder overnemen van het huidige bestuur/ITH en zal hiermee het bevoegd gezag gaan vormen. Hiervoor zullen binnenkort de statuten aangepast gaan worden. Het huidige bestuur/ITH krijgt hiermee de mogelijkheid de Raad van Toezicht te gaan voorbereiden en formeren om zo te voldoen aan de Code Goed BestuGoed BestuurGoed Bestuu

 

U bevindt zich hier: Organisatie » Bestuursmodel

CONTACT

Stichting Christelijke Kindcentra De Drieslag
Nederwoudseweg 23a, 3772 TD Barneveld

Tel: 0342 787380
E-mail